Att flytta till ett nytt land är aldrig enkelt och det blir lätt språkproblem. Om man har viktiga möten och inte klarar av språket i det nya landet eller på engelska kan det vara bra att ha en tolk.

Slovakien

Det närmsta språket till slovakiska är tjeckiska och inget av språken är stora i Sverige. Detta gör att många slovaker som kommer till Sverige för jobb, nöjen eller för att bosätta sig, har problem att göra sig förstådda. Engelska är ett bristfälligt språk i Slovakien och många talar inte engelska. Detta gör att efterfrågan av tolkar mellan svenska och slovakiska ökar.

Slovakisk tolk

Det finns inte många utbildningar i tolkning mellan svenska och slovakiska och därför är det vanligt att tolkar inom dessa språk inte har någon tolkutbildning. Det är därför viktigt att verifiera att en tolk som inte har gått någon språkutbildning med inrikting på tolkning har i alla fall goda kunskaper inom språk samt arbetserfarenhet av tolkning innan denna anlitas. Det finns en ökad efterfrågan på tolkar i Sverige, tolkar som talar andra, lite mindre språk så som slovakiska. Eftersom slovakiska och tjeckiska är två språk som ligger väldigt nära varandra funkar det bra när en tolk som har tjeckiska som modersmål tolkar åt slovaker samt när en tolk som har som modersmål slovakiska tolkar åt tjecker.

Är du intresserad av att anlita en slovakisk tolk?

Kontakta mig!

Tolk

Att jobba som tolk innebär att man översätter muntligt tal mellan två personer. Detta sker i regel vid möten med polis, bank eller andra offentliga företag. En tolk översätter inte skriftligt då det är en översättares jobb. Det krävs en annan typ av utbildning för att jobba som översättare än vad det krävs för tolk även om båda yrkena innebär att översätta från ett språk till ett annat. En tolk måste snabbt kunna reagera och har en väldigt god kunskap av båda språk eftersom tolken tolkar oftast åt båda håll. Vid tolkning gäller det att överföra budskapet och därför är det inte viktigt (och inte heller korrekt) att följa källyttrandet ord för ord. Tolken måste kunna omformulera källyttrandet så att det låter rätt på målspråket samtidigt som innehållet inte ska förloras.

Det finns en efterfrågan i Sverige på tolkar och ett av de språken som det efterfrågas på är slovakiska. En del slovaker jobbar i Sverige och en slovakisk tolk kan vara till nyttiga vid bl.a. utbildningar om arbetsmiljö och första hjälpen.

Hitta en slovakisk tolk!