Översättningsverktyg

Detta inlägg handlar om begreppen CAT-verktyg och MT, om tekniken och de möjligheter och problem den kan medföra. Det handlar också om teknikens möjliga konsekvenser för vårt språk och om de ekonomiska implikationer som CAT-verktyg och MT har på översättningsmarknaden.

 

Continue reading