Översättningsanalys av texten Konstnärlig stil och “översättarstil“

Jag har valt att analysera den vetenskapliga texten Konstnärlig stil och “översättarstil“ av Jiří Levý, översatt från tjeckiska till svenska av Mats Larsson. Det var först under mina studier på TÖI jag kom i kontakt med denna text. I artikeln förekommer en del specifika exempel på översättningsproblem vilka kan uppstå när man översätter från eller till tjeckiska. Jag har tjeckiska som modersmål och det gjorde att jag blev nyfiken på vilka översättningsutmaningar översättaren stötte på. Därför bestämde jag mig för att titta närmare på just denna källtext och dess översättning. Continue reading

Översättningsverktyg

Detta inlägg handlar om begreppen CAT-verktyg och MT, om tekniken och de möjligheter och problem den kan medföra. Det handlar också om teknikens möjliga konsekvenser för vårt språk och om de ekonomiska implikationer som CAT-verktyg och MT har på översättningsmarknaden.

 

Continue reading