Jmenuji se Gabriela Nechvátalová a nabízím tlumočnické služby mezi švédštinou/angličtinou a češtinou a také překladatelskté služby ze švédštiny/angličtiny do češtiny. Ve Stockholmu žiji od roku 2013, ale švédsky se učím již od roku 2011. Se studijem švédštiny jsem začala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v rámci bakalářského oboru Skandinávská studia (2011 – 2014), kde jsem také vystudovala navazující magisterský obor (2014 – 2017). Paralelně se skandinavistikou jsme i mezi lety 2014-2016 studovala ve Stockholmu bakalářský program Překladatelství a tlumočnictví, na který jsem navázala magisterským programem – Tlumočnictví. Tento magisterský obor jsem úspěšně dokončila na jaře roku 2018.

Na překládání a tlumočení mám nejraději rozmanitost pracovních nabídek, které mi umožnují se vzdělávat v různých oblastech. Tlumočila jsem například na kurzech ohledně bezpečnosti na pracovišti pro české a slovenské stavitele ve Stockholmu, na kurzech první pomoci a požárního školení, ale také pracovní rozhovory mezi českými a švédskými firmami. A abych uvedla příklad rozmanitosti mé překladatelské činnosti, tak bych zmínila překlady titulků k filmům pro filmové festivaly, a také politických článků na Ambasádě České republiky ve Stockholmu.

Kontakt

Překladatelská a tlumočnická zkušenost

PŘEKLADATELKA | EVROPSKÁ KOMISE – GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PŘEKLADY | BŘEZEN 2019 – ČERVEN 2019 | LUCEMBURSKO

Během stáže v Evropské komisi jsem překládala nařízení, pozměňovací návrhy a jiné právní texty.

PŘEKLADATELKA A TLUMOČNICE | od DUBNA 2014

Od dubna 2014 pracuji jako překladatelka a tlumočnice. Překládám z angličtiny a švédštiny do svého rodného jazyka, češtiny. Tlumočím konsekutivně mezi švédštinou/angličtinou a češtinou.

TLUMOČNICE  A PŘEKLADATELKA | BYGGSTAR | od KVĚTNA 2014

Tlumočím i překládám ze švédštiny do češtiny na bezpečnostních školení pro švédskou firmu ByggStar. Školení se zaměřují na pracovní prostředí, zákony i předpisy.

PŘEKLADATELKA | SEMANTIX | od ZÁŘÍ 2017 | ŠVÉDSKO

Pro švédskou překladatelskou firmu Semantix překládám zejména právní texty, a to jak ze švédštiny do češtiny, tak z češtiny do švédštiny.

PŘEKLADATELKA | DESENIO | od ÚNORA 2018 | ŠVÉDSKO

Desenio je švédský online obchod, který nabízí nástěnné designové výrobky. Pro tuto firmu překládám marketingové texty.

TLUMOČNICE | MĚSTSKÉ DIVADLO V UPPSALE | ŘÍJEN 2018 | ŠVÉDSKO

Tlumočila jsem na schůzce mezi českou kostýmovou designérkou a divadelním kostýmovým oddělením ve Švédsku.

TLUMOČNICE | ETHOS INTERNATIONAL | PROSINEC 2017

Tlumočila jsem na auditu o pracovním a životním prostředí organizovaným švédskou firmou Ethos International v ČR. Tento třídenní audit jsem tlumočila konsekutivně mezi švédštinou a češtinou.

JAZYKOVÁ PORADKYNĚ | STTS – Södermalms talteknologiservice AB |od KVĚTNA 2017

U švédské firmy STTS zabývající se vývojem syntetizované řeči pomáhám zdokonalovat zvuk u českých a slovenských GPS navigací.

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA | PŘEKLADATELSKÁ FIRMA SEMANTIX | LEDEN – SRPEN 2016 a ČERVEN – SRPEN 2017

Semantix je největší překladatelská firma v severní Evropě. V této firmě jsem pracovala jako projektová manažerka na překladatelském oddělení.

TLUMOČNICE | HABAU | ČERVEN 2015, ÚNOR 2017

Tlumočila jsem na požárním školení a na kurzu první pomoci pro švédskou firmu Habau

TLUMOČNICE | MINITRONIC | ČERVEN 2015

Tlumočila jsem obchodní rozhovor pro firmu Minitronic.

STÁŽ | AMBASÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VE STOCKHOLMU | ZÁŘÍ 2013 – BŘEZEN 2014

Na ambasádě jsem měla za úkol překládat novinové články a politické blogy ze švédštiny do češtiny a také jsem psala zprávy o politickém dění ve Švédsku.

PŘEKLADATELKA | FILMOVÉ FESTIVALY: CINEMAMUNDI, MEZIPATRA, JEDEN SVĚT | 2010–2017

Překládala jsem titulky k filmům z angličtiny a švédštiny do češtiny

Ráda vám odpovím na případné otázky.

Kontakt