Překlady

  • ze švédštiny do češtiny
  • z angličtiny do češtiny

Aby byla zajištěna co možná nejlepší kvalita překladu, tak by měl překladatel překládat pouze do svého rodného jazyka.  Jen rodilý mluvčí dokáže rozlišit jemné jazykové rozdíly a zvolit správné formulace.

Tlumočení

  • švédština – čeština
  • angličtina – čeština

Nabízím konsekutivní tlumočení a doprovodné tlumočení v kombinaci angličtina/švédština a čeština.

Konsekutivní tlumočení znamená, že řečník pronese několik vět, které tlumočník během krátké pauzy přetlumočí. Tato technika se používá při konferancích, školeních a nebo jiných prezentacích.

Doprovodné tlumočení  je kombinací konsekutivního a šeptaného tlumočení. Tlumočník je klientovi k dispozici a pomáhá mu orientovat se v programu, kterého se klient účastní. Při delších projevech se uplatňuje technika konsekutivního tlumočení, jinak se používá šeptané tlumočení (tzv. šušotáž).

Zde mě můžete kontaktovat, pokud byste měli otázky ohledně mých služeb.

Kontakt