Překlady

  • ze švédštiny do češtiny
  • z angličtiny do češtiny

Aby byla zajištěna co možná nejlepší kvalita překladu, tak by měl překladatel překládat pouze do svého rodného jazyka.  Jen rodilý mluvčí dokáže rozlišit jemné jazykové rozdíly a zvolit správné formulace.

Tlumočení

  • švédština – čeština
  • angličtina – čeština

Nabízím konsekutivní tlumočení a doprovodné tlumočení v kombinaci angličtina/švédština a čeština.

Konsekutivní tlumočení znamená, že řečník pronese několik vět, které tlumočník během krátké pauzy přetlumočí. Tato technika se používá při konferancích, školeních a nebo jiných prezentacích.

Doprovodné tlumočení  je kombinací konsekutivního a šeptaného tlumočení. Tlumočník je klientovi k dispozici a pomáhá mu orientovat se v programu, kterého se klient účastní. Při delších projevech se uplatňuje technika konsekutivního tlumočení, jinak se používá šeptané tlumočení (tzv. šušotáž).

Ráda vám zodpovím případné dotazy.

Kontakt