En tjeckisk tolk kan vara nödvändig i många typer av sammanhang. Beroende på vilken typ av uppdrag det är du vill anlita en tolk till kan du leta efter tolkar med olika erfarenhet och utbildning. Att arbeta som tolk är ett alltmer populärt yrke i vårt mångkulturella samhälle och det finns mängder av tolkar att välja mellan. Det gäller att veta vad det är du behöver och hur du hittar rätt tolk för dina behov. En tolk med bara en grundutbildning räcker i många fall om det är vardagliga diskussioner som ska tolkas eller mindre komplicerade föreläsningar eller liknande. Är det en lite mer komplicerad uppgift behöver du hitta en tolk som kanske har specialutbildning på fackord inom det aktuella fältet eller som har tolkat många liknande situationer förut och är förberedd på samtalsämnena.

Om det är en konferenstolk du behöver ska denna både kunna tolka simultant (tolka medan den lyssnar) samt konsekutivt (behärska anteckningstekniker för att kunna tolka längre stycken utan att behöva avbryta talaren). Konferenstolkar används mycket inom internationella organisationer som till exempel EU och FN. Utbudet är stort av konferenstolkar.

En kontakttolk är den typ av tolk som du anlitar för möten mellan till exempel en tjeckisk immigrant och svenska migrationsmyndigheter. Kontakttolkar arbetar med tolkning inom alla myndigheter och är inlästa på denna typ av kommunikation. En tjeckisk tolk som kan myndighetssvenska kan hjälpa dig att på ett smidigt sätt komma i kontakt med till exempel sjukvård eller polis.Vid sådana typer av sammanhang är det sk kort konsekutivtolkning som tillämpas.

Om du är intresserad av att anlita en tjeckisk tolk, klicka här.

Behöver du en tolk som ska tolka mellan svenska och tjeckiska ska du leta efter en sådan tolk till exempel via en tolkförmedling. Tolkförmedlingar finns det många utav och de förmedlar tolkar som kan flera olika språk. Tolkförmedlingarna kontrollerar noga vilka utbildningar de tolkar de förmedlar har gått igenom och om de har någon form av auktorisering som tolk.

Det är inte alltid du behöver leta upp en auktoriserad tolk, men det finns tillfällen då det kan vara bra att anlita en auktoriserad tolk till det uppdrag du behöver en tjeckisk tolk till. Tolkar kan auktoriseras av Kammarkollegiet i Sverige och den typen av auktorisering betyder att tolken håller den höga standard som Sverige behöver på tolkar för en ökad rättssäkerhet. Det är viktigt att ha en duktig och erfaren tolk när det handlar om allvarliga uppdrag och en auktoriserad tjeckisk tolk kan vara precis det du behöver. Hitta rätt tjeckisk tolk med rätt erfarenheter som du behöver för ett korrekt tolkat uppdrag som du kan vara nöjd med.

Eftersom slovakiska och tjeckiska är två språk som ligger väldigt nära varandra funkar det bra när en tolk som har tjeckiska som modersmål tolkar åt slovaker samt när en tolk som har slovakiska som modersmål tolkar åt tjecker.