Översättning

  • från svenska till tjeckiska
  • från engelska till tjeckiska

En professionell tolk bör bara översätta till sitt modersmål eftersom bara modersmålstalande kan skilja mellan de minsta språkliga nyanserna och välja rätta formuleringar. Därför översätter jag från svenska eller engelska till mitt modersmål, tjeckiska.

Tolkning

  • svenska/engelska – tjeckiska
  • svenska/engelska – slovakiska

Jag erbjuder konsekutivtolkning och sk escort interpreting mellan engelska/svenska och tjeckiska/slovakiska.

Konsekutivtolkning innebär att talaren säger några meningar som tolken sedan muntligt översätter. Denna tolkningsteknik används på konferenser och andra presentationer och möten.

Escort interpreting är en kombination av konsekutivtolkning och visktolkning. Denna tolkningstyp innebär att tolken följer med klienten och hjälper honom/henne orientera sig i miljön han/hon deltar i.

Kontakta gärna mig för mer information om hur jag kan hjälpa dig.

Kontakt